Naslov Vaše Stranice 
 


Veliki Naslov 1

Manji Naslov.. ima ih 6, pa vježbajte

Vjerovatno Vaš prvi paragraf ikada! čćžđ

Vjerovatno Vaš prvi podebljani paragraf ikada! čćžđ

Vjerovatno Vaš prvi italični paragraf ikada! čćžđ

Naravno možete podebljati i samo ovu riječ, podcrtati samo ovu napraviti ukošeno sve 
 poslije ove riječi ili jednostavno prekrižiti nešto što mislite da ste pogriješili A ako 
 prije vremena želite u

drugi red samo dodate ovaj

<br /> tag


Tekst koji čuva razma ke!!!


Dobar je za 
pisanje računalnog
koda!!!
Malo drugačiji font!!!

http://www.w3schools.com/tags/default.asp - tu imate sve tagove pa proučavajte

ako nešto nije jasno, komentirajte!!! pomagam koliko mogu